8600 Siófok, Tanácsház u. 29. | +36 70 334 6978 | Nyitvatartás: H-P 8:00-16:00 Szo 8:00-12:00

Aquabróm bróm tabletta 1kg

Aquabróm bróm tabletta 1kg

9.400 Ft/db
(0)
- Lassan oldódó 20 g-os bróm tabletták
- Tartós hatású, hosszú ideig folyamatosan biztosítja a megfelelő fertőtlenítő hatást a medence vizében
- Beltéri medencékhez és masszázsmedencékhez ajánljuk.
Alkalmazása:Első adagolásnál 3-5 tablettát adjunk 10 m3vízhez. Folyamatos adagolásnál hetente 2-3 tabletta szükséges 10 m3medencevízhez. Ideális pH-érték: 7,2-7,6 Ideális szabad brómtartalom: 1,2-2,0 mg/l. A vízkémiai paraméterek beállításához vízelemző szükséges. Lakossági és közösségi felhasználásra egyaránt javasolt.
Tárolás: Hűvös, száraz helyen tartandó!
Figyelmeztető mondatok:
H272: Fokozhatja a tűz intenzitását; oxidáló hatású.
H302: Lenyelve ártalmas.
H314:Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz.
H317: Allergiás bőrreakciót válthat ki.
H318: Súlyos szemkárosodást okoz.
H400: Nagyon mérgező a vízi élővilágra.
EUH031: Savval érintkezve mérgező gázok képződnek.
Az óvintézkedésre vonatkozó mondatok:
P261: Kerülje a por belégzését.
P273:Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását.
​P280: Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.
P301+P312: LENYELÉS ESETÉN, Rosszullét esetén forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz.P305+P351+P338
​Szembe kerülés esetén: több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.P310:Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ/orvoshoz.P405: Elzárva tárolandó. P501: A tartalom/edény elhelyezése hulladékként az országos előírásoknak megfelelően.
Tartalom:bróm-klór-dimetil-hidantoin 92,5%. 100 g termék biocid anyag tartalma 92,5 g.

Változatok
Mennyiség
cikkszámBRO 010
RaktárKészleten 1 - 3 munkanap összekészítési idő
Szállítás Shape Created with Sketch. GLS szállítás
Leírás
Értékelések (0)
Termékinformáció

Értékelések (0)

Hozzászólás(0)

Értékelés:
Vélemény:
Letöltések
Hasonló termékek
Hasonló termékek
Árukereső.hu Árukereső.hu
Árukereső.hu