8600 Siófok, Tanácsház u. 29. | +36 70 334 6978 | Nyitvatartás: H-P 8:00-16:00 Szo 8:00-12:00

Aquabróm Bróm Tabletta 5kg

Aquabróm Bróm Tabletta 5kg

47.000 Ft/db
(0)
- Lassan oldódó 20 g-os bróm tabletták
​- Tartós hatású, hosszú ideig folyamatosan biztosítja a megfelelő fertőtlenítő hatást a medence vizében.
​- Beltéri medencékhez és masszázsmedencékhez ajánljuk.

Alkalmazása: Első adagolásnál 3-5 tablettát adjunk 10 m3vízhez. Folyamatos adagolásnál hetente 2-3 tabletta szükséges 10 m3medencevízhez. Ideális pH-érték: 7,2-7,6 Ideális szabad brómtartalom: 1,2-2,0 mg/l. A vízkémiai paraméterek beállításához vízelemző szükséges. Lakossági és közösségi felhasználásra egyaránt javasolt.
Tárolás: Hűvös, száraz helyen tartandó!
Figyelmeztető mondatok:H272: Fokozhatja a tűz intenzitását; oxidáló hatású. H302: Lenyelve ártalmas. H314:Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz. H317: Allergiás bőrreakciót válthat ki. H318: Súlyos szemkárosodást okoz. H400: Nagyon mérgező a vízi élővilágra. EUH031: Savval érintkezve mérgező gázok képződnek.

Az óvintézkedésre vonatkozó mondatok:
P261: Kerülje a por belégzését. P273:Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását.P280: Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.P301+P312: LENYELÉS ESETÉN, Rosszullét esetén forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz.
P305+P351+P338: Szembe kerülés esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.P310:Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ/orvoshoz.P405: Elzárva tárolandó. P501: A tartalom/edény elhelyezése hulladékként az országos előírásoknak megfelelően.
Tartalom:bróm-klór-dimetil-hidantoin 92,5%.
Változatok
Mennyiség
cikkszámBRO 050
RaktárKülső raktár - szállítás 3 - 9 munkanap
Szállítás Csak személyes átvételre
Leírás
Értékelések (0)
Termékinformáció

Értékelések (0)

Hozzászólás(0)

Értékelés:
Vélemény:
Letöltések
Hasonló termékek
Hasonló termékek
Árukereső.hu Árukereső.hu
Árukereső.hu